STRATEEGILISED SAAVUTUSED GRUPI KONSOLIDEERITUD TASEMEL

 • Kogu kliendiarv kasvas 40,6% 966 tuhandeni (31.12.2021: 687 tuhat).
 • Moldova Energbanki enamusosaluse omandamine, millega tekkis potentsiaal täiendavate tuluvoogude loomiseks makseteenustega ja laenuportfelli kasvatamiseks väiksema valuutakursi riskiga.
 • Kontserni konsolideeritud bilanss kasvas 30. juuni 2022 seisuga 79,2% 298,9 miljoni euroni ja omakapital peaaegu kahekordistus 50,6 miljoni euroni.
 • Üha rohkem kliente kasutab MyIute äpiga digitaalset klienditeekonda, äppi on alla laadinud 313 tuhat klienti (31. detsember 2021: 181 tuhat klienti).
 • Investeeringud uude IT-platvormi kasvavad, et paremini luua ja juhtida kliendikogemust ning põimida kokku laenude ja makseteenuste väärtusahelad.

IUTECREDITI ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE (PANGA OMANDAMIST ARVESSE VÕTMATA)

 • Laenude väljamaksed kasvasid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 31,1% 97,9 miljoni euroni (6 kuud 2021: 74,7 miljonit eurot).
 • Sõlmitud laenulepingute arv kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 20,2% 165 148-ni (6 kuud 2021: 137 367).
 • Bilanss kasvas 8,7% 181,2 miljoni euroni (31.12.2021 166,8 miljonit eurot).
 • Brutolaenuportfell kasvas 15,0% 138,4 miljoni euroni (31.12.2021 120,4 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 16,3% 123,3 miljoni euroni (31.12.2021: 106,0 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) paranes oluliselt, saavutades kõigi aegade kõrgeima taseme 91,0% (6 kuud 2021: 87,9%).
 • Netolaenuportfell kasvas 15,7% 121,9 miljoni euroni (31. detsember 2021: 105,4 miljonit eurot).
 • Praeguseks 68 kaardita sularahaautomaadi kasutuselevõtt vähendab vahendajaid, vajadust plastkaartide järele ning seeläbi plastijäätmeid.

FINANTSNÄITAJAD (PANGA OMANDAMIST ARVESSE VÕTMATA)

 • Intressi- ja vahendustasutulud kasvasid 17,5% 27,5 miljonit euroni (6 kuud 2021: 23,4 miljonit eurot), mida mõjutasid stabiilselt kasvavad väljamaksed võrreldes keskmise netolaenuportfelli 93,2% kasvuga.
 • Puhas intressi- ja vahendustasutulu kasvas 11,1% 18,9 miljoni euroni (6 kuud 2021: 17,0 miljonit eurot) võlakirjade emiteerimisega seotud intressimaksete suurenemise tõttu.
 • Kogutulu kasvas 14,6% 33,5 miljoni euroni (6 kuud 2021: 29,2 miljonit eurot).
 • Kulude ja tulude suhe 43,5% (6 kuud 2021: 36,0%) peamiselt Energbanki omandamise, äritegevuse kasvu ja tulevaste tuluvoogude kogunemisega seotud kulude tõttu.
 • EBITDA (korrigeeritud valuutakursi kasumiga ja Energbanki tuluga) kasvas 10,6% 12,5 miljoni euroni (6 kuud 2021: 11,3 miljonit eurot).
 • Puhaskasum (korrigeeritud Energbanki tuluga) 2,0 miljonit eurot (6 kuud 2021: 3,0 miljonit eurot).
 • Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mis ületab eurovõlakirjade kohustusi.

Tallinn, Eesti, 24. august 2022. IuteCredit Europe avaldas täna 2022. aasta 6 kuu majandustulemused.

Tarmo Sild, IuteCrediti juht: „2022. aasta esimese kuue kuuga on IuteGroup suurendanud kliendiarvu, tootlike varade mahtu, tulusid ja puhaskasumit. Samal ajal tegime suuri muudatusi tehnoloogilises baasis ja rahvusvahelises, mitme riigi regulatsiooni hõlmavas organisatsiooni struktuuris. Grupi esimese panga edukas omandamine, MyIute äpi klientide jätkuv digitaalne liitumine, pühendunud meeskond ja tugev finantsdistsipliin tõid meie töö tulemusena kokku 40 miljoni euro suuruse kogutulu meie klientidelt ja kuue kuu puhaskasumina teenisime 13 miljonit eurot.

Konsolideeritud bilanss, mis sisaldab nii IuteCrediti kui ka EnergBanki ärisid, jäi juuni lõpu seisuga võrreldes 1. kvartali lõpuga 300 miljoni euro piirile. Netolaenuportfell kasvas seevastu 10% 171 miljoni euroni. See tähendab, et ajavahemikul aprillist juunini oleme pannud veel rohkem varasid tootlikult tööle. Nii IuteCrediti kui ka EnergBanki ärid olid eraldiseisvalt kasumlikud. Toimivate laenuklientide arv ületas aruandeperioodi lõpuks 168 000 piiri (esimese kvartali lõpus 2022: 160 000) ja toimivate makseteenuste klientide arv ületas aruandeperioodi lõpuks 85 000 piiri (esimese kvartali lõpus 2022: 83 000).

Ülaltoodud numbrid räägivad enda eest. Teeme mitmes suunas taktikalisi edusamme strateegilise eesmärgi saavutamiseks, et meil oleks 2024. aasta lõpuks miljon klienti, pakkudes neile nii laenu- kui makseteenuseid. MyIute äpi on alla laadinud üle 300 000 inimese. Samal ajal küsivad meie kliendid järjest rohkem mugavusfunktsioone ja finantstooteid. Arendame spetsiaalselt enda sisemisi süsteeme nii, et funktsioonid ja tooted töötaksid automaatselt või ainult klientide antud sisendiga, kuid samas kliendipõhiselt. Näiteks Makedoonias oleme uue süsteemiga New Core saavutanud selle, et 17% laenudest töödeldakse täielikult automaatselt ja kinnitatakse kohe veebis, tuginedes kliendi personaalsele faktiprofiilile ja isikupärastatud tooteomadustele.

Samal ajal teeme edusamme Energbanki operatiivjuhtimise ülevõtmisel. 95% osaluse omandamine on osutunud Iute grupi jaoks väga tulusaks. 30. juuni 2022 seisuga oli Iute grupi konsolideeritud omakapital 50 miljonit eurot, mis on märkimisväärne hüpe 31. detsembri 2021. aasta 25 miljoni euro suurusest tasemest enne omandamist. Samas on pank ise kasumlik juba enne tegevus- ja digipöörde algust, mida plaanime läbi viia aastatel 2022-2023.
Iute laenuportfell ja tulud jätkasid kasvamist, tulude struktuur aga mitmekesistus veelgi. Praeguseks tuleb 96% tuludest eri laenudega seotud teenustest (laenutulud) ja 4% makseteenustest (rahakotiteenused).

2022. aasta grupi kogutulu ja puhaskasumi ootus jääb paika. Ootame kogutuluks vähemalt 75 miljonit eurot (2022. aasta 1. poolaastal saavutasime 40 miljonit eurot) ja puhaskasumiks vähemalt 16 miljonit eurot (2022. aasta 1. poolaastal saavutasime 13 miljonit eurot).
Täielik 2022. aasta 6 kuu auditeerimata aruanne on saadaval aadressil iutecredit.com/reports/.

Investorkõne:
Auditeerimata tulemusi kommenteerivad veebiülekande vahendusel IuteCrediti juht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits. Investorkõne toimub inglise keeles.
Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aegsasti aadressil: IuteCredit Europe – Earnings Call 6M 2022.
Tulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.