Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit ostis täiendavalt 8,1% Moldova Energbanki aktsiatest, mis vastab 161 892 aktsiale börsihinnaga 1,7 miljonit eurot. Tehingu tulemusena omab IuteCredit 67,8% Energbanki aktsiatest ning omab nii piisavalt aktsiaid, et omada panga üle kontrolli.

„Saavutatud enamus on piisav panga tegevuse täielikuks kontrollimiseks. Jätkame kohustusliku ülevõtmispakkumiega ülejäänud vähemusaktsionäridele ning valmistume samal ajal panga juhtorganitesse uute liikmete valimiseks ning panga integreerimiseks Iute grupiga. Eesmärk on viia panka meie fintech-lahendused ja kliendikeskne suhtumine. Iutest on saamas kiire ja mugav kaasaegne fintech-pank,“ ütles IuteCrediti grupi juht Tarmo Sild.