iute

Väärtpaberi info

IuteCrediti võlakirjad MyIute Bonds 2021/2026

Väärtpaberi nimi MyIute Bond 2021/2026
Väärtpaberi liik 9,5% kuni 11,5% tagatud eelisvõlakirjad
Reguleeritud turg Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade põhinimekiri
Nominaalväärtus 100 eurot
Võlakirjade arv 500 000
Emissiooni kogumaht 50 000 000 eurot
Pakkumisperiood 06.09.2021 kell 10:00 – 6.10.2026 kell 16:00
Tähtaeg 6.10.2021-6.10.2026
Intressimäära vahemik 9,5-11,5% aastas
Intressimaksed Iga poole aasta tagant tagantjärele 6. aprillil ja 6. oktoobril, esimene intressimakse alates 6. aprillist 2022
Prospekt https://iute.ee/wp-content/uploads/2021/08/210830-IuteCredit-Prospectus-Final.pdf
Prospekt kokkuvõte (EST) https://iute.ee/wp-content/uploads/2021/08/IuteCredit-prospectus-summary-EST-2021-08-30.pdf
Esitlus [link]

Ajakava

  • 6. september – pakkumisperioodi algus

  • 24. september – pakkumisperioodi lõpp

  • 27. september – tulemuste väljakuulutamine

  • 27. september – tulemuste väljakuulutamine

  • 6. oktoober – pakkumiste arveldamine

  • 6. oktoober – kauplemise alustamine